Maison

  • Frans
  • Nederlands
Title Image

Mostra

Home  /  Mostra

Mostra

Het project MOSTRA richt zich op het beheer van de sociale doelstellingen voor maatwerkbedrijven.

Het omvat alle activiteiten met betrekking tot de planning, implementatie, monitoring en continue verbetering van processen die gericht zijn op het voldoen aan de behoeften en verwachtingen van personen met een handicap (beschouwd als intramurale cliënten van Trait d’Union).

Het project MOSTRA streeft er dan ook naar de behoeften van de werknemers in kaart te brengen en te evalueren, om zo goed mogelijk aan die behoeften tegemoet te komen.

Om dit te verwezenlijken wordt elke persoon met een handicap om de 6 jaar een individuele vragenlijst voorgelegd waarin de behoeften en de positionering binnen het bedrijf worden gedefinieerd.

Afhankelijk van de resultaten worden er maatregelen getroffen om zoveel mogelijk aan de verwachtingen van de werknemers te voldoen.

De opvolging en de resultaten van deze maatregelen worden geregeld op vergaderingen geverifieerd en geanalyseerd.

Bovendien wordt om de drie jaar een tevredenheidsenquête gehouden om het effect van de ingevoerde maatregelen en de verbeteringen die door de werknemers worden ervaren, te evalueren.

Door de opvolging van het project MOSTRA zorgt het bedrijf dus voor een continue verbetering van het welzijn op het werk.

Copyright © 2019, dicton.be. All Rights Reserved.
WordPress Video Lightbox Plugin